Biraju li građani banke ili je obrnuto

Raznovrsnost bankarskih proizvoda i usluga svakim je danom veća, a cilj je privući širu populaciju klijenata.