Pazite kako koristite bankomat

Vreme je godišnjih odmora, novac se više troši i baš zato treba da obratimo pažnju na to kako čuvamo platne kartice i kako ih koristimo.