Otvorene inovacije

Najjednostavnije rečeno, “otvorene inovacije” predstavljaju koncept koji se odnosi na implementaciju priliva i odliva znanja,