Američki model

U većini zemalja, četiri ili pet velikih banaka dominiraju u sektoru bankarstva