Koju vrstu kamate za stambeni kredit?

Odlukom o kupovini stana na kredit dolazimo do dileme koji stambeni kredit izabrati.