Osiguranje kredita

Riziko životno osiguranje je praktično životno osiguranje bez štednje, tj pokriva samo slučaj smrti.