Porez na kapitalnu dobit

Prilikom prodaje nekretnine, kapitalna dobit predstavlja razliku između cene koja je plaćena prilikom kupovine i prodaje nekretnine.