Finansijska pismenost

Kad novac padne, svejedno je da li je pismo ili glava! – rekao bi kreator satiričnih aforizama. A šta da u tom slučaju radimo sa elektronskim novcem? – mogao bi da pita rudar, koji umesto da u Majdanpeku kopa zlato, rudari uz pomoć savremenih računara. Ogromne promene u...