Šta su finansije?

Finansije se mogu definisati kao umetnost i nauka o rukovanju novcem. Poslovne finansije su deo ekonomske nauke. Ekonomija je temelj finansija, kao što je fizika temelj inženjerstva. Ljudi ne treba da imaju potpuno razumevanje fizike da bi naučili da voze bicikl, već je potrebno...