Više od osam milijardi evra investirano putem lizinga

Tokom proteklih 20 godina, prema podacima Asocijacije lizing kompanija Srbije ALCS, putem lizinga je u finansiranje osnovnih sredstava srpske privrede investirano više od osam milijardi evra. Ukupno je potpisano 250.000 ugovora o finansijskom lizingu.