Poverenje klijenata je valuta koja ne gubi vrednost

Sasvim sigurno možemo da kažemo da smo tamo gde je klijent – a klijent je na digitalu.