Novi predsednik Izvršnog odbora Erste Leasing d.o.o. Beograd

Nakon odobrenja Narodne banke Srbije, 1. februara 2024. godine, Vuk Vučević preuzima poziciju predsednika Izvršnog odbora Erste Leasing-a, jedne od vodećih lizing kompanija na tržištu.