Stari novac

Putovanje kroz vekove i kulture Da li ste znali da je upotreba novca stara čak 6.000 godina? Novac, u raznim oblicima, pratio je ljudsku civilizaciju kroz vekove, menjajući svoj oblik i funkciju u skladu sa potrebama i karakteristikama različitih kultura.