Pioniri novčanih sistema

Prvi pravi metalni novčići, simboli ekonomske revolucije, nastali su u Lidiji oko 640. pre nove ere, na području današnje Turske.