Sitna slova u ugovoru

Vraćanje pozajmice bankci za stambeni kredit pre vremena, san je svih dužnika.

Šta su finansije?

Finansije se mogu definisati kao umetnost i nauka o rukovanju novcem. Poslovne finansije su deo ekonomske nauke. Ekonomija je temelj finansija, kao što je fizika temelj inženjerstva. Ljudi ne treba da imaju potpuno razumevanje fizike da bi naučili da voze bicikl, već je potrebno...

Finansijska pismenost

Kad novac padne, svejedno je da li je pismo ili glava! – rekao bi kreator satiričnih aforizama. A šta da u tom slučaju radimo sa elektronskim novcem? – mogao bi da pita rudar, koji umesto da u Majdanpeku kopa zlato, rudari uz pomoć savremenih računara. Ogromne promene u...

Uticaj OTVORENOG BANKARSTVA na privrednu aktivnost

Mogućnost pristupa podacima, njihovom uređivanju i deljenju postala je imperativ za pojedinca u savremenom svetu.

Zanimljivosti o novcu

Mnogo toga zanimljivog saznaćete o novcu koji svakome treba i bez kojeg se ne može u današnje vreme…

Bogati otac siromašni otac

Ovo je poučna priča o dva oca i novcu.

Aleksa Spasić

Aleksa Spasić bio je prvi guverner Narodne banke Srbije,

Kosta Cukić

Kosta Cukić (1861-1935) bio je srpski ekonomista i finansijski stručnjak koji je postavio temelje savremenog finansijskog sistema u Srbiji.

Laza Paču

Laza Paču je poznati srpski privrednik i ekonomista, koji je u svojoj karijeri radio u raznim oblastima finansija, uključujući bankarstvo, osiguranje i investicije.

Izazovi za banke u 2023.

Pred bankarskim sektorom Srbije je još jedna godina izazova.